Słownictwo ogólne/Базова лексика

Inne zwroty / Інші фрази

PolskiУкраїнськаТранскрипція
Dzwonekдзвінокdzwinok
Kartkówkaтест/самостійна роботаtest/samostijna robota
Klasaкласklas
Obecność (na lekcji)присутність (на уроці)prysutnist’ (na uroci)
Ocenaоцінкаocinka
Praca domowaдомашня роботаdomasznia robota
Przedmiotпредметpredmet
Przerwaперерваpererwa
Sprawdzianтест/самостійна роботаtest/samostijna robota
Wagaryпрогулиprohuly
Zaliczenieздача/залікzdacza/zalik