Słownictwo ogólne/Базова лексика

Położenie i kierunki/Розташування та напрямки

PolskiУкраїнськаТранскрипція
(coś) znajduje się w…(щось) знаходяться/є в(szczos’) znachodiat’sia/je w
bliskoблизькоblyz’ko
dalekoдалекоdaleko
gdzie jest…?де є…?de je … ?
gdzie mamy lekcje?де будуть заняття?de budut’ zaniattia?
gdzie mogę…?де я можу?de ja moży … ?
gdzie się spotkamy?де зустрічаємося?de zustriczajemosia?
idę do…йду до…jdu do…
idź prostoйди прямоjdy priamo
idź tam.йди тудиjdy tudy
jak dojść do…?як дійти до?jak dijty do…?
na doleвнизуwnyzu
na górzeна горі/зверхуna hori/zwerchu
na roguна рогуna rohu
nie mogę znaleźć…не можу знайтиne możu znajty
obokз бокуz boku
po lewejсправаsprawa
po prawejзліваzliwa
pomiędzyміжmiż
przed (czymś)перед (чимось)pered (czymos’)
przejdź przez…пройди черезprojdy czerez
skręć w lewo.поверни налівоpowerny naliwo
skręć w prawo.поверни направоpowerny naprawo
szukam…шукаюszukaju
wejdź do…зайди вzajdy w
wejdź schodami.підіймись сходамиpidijmys’ schodamy
wyjdź z…вийди зwyjdy z
za (czymś)за (чимось)za (czymos’)
zawróć.обернись/розвернисьobernys’/rozwernys’
zgubiłem się.заблукав/заблукалаzablukaw/zablukala
WF-ista / WF-istkaфізкультурник / фізкультурницяfizkul’turnyk/fizkul’turnycia
wicedyrektor/ wicedyrektorkaзаступник директора/ заступниця директораzastupnyk dyrektora/ zastupnycia dyrektora
woźna/woźnyприбиральник/ прибиральницяprybyralnyk/prybyralnycia
wychowawca / wychowawczyniвихователь/вихователькаwychowatel’/wychowatel’ka