Muzyka/музика

Podstawowe pojęcia / Основні поняття

PolskiУкраїнськаТранскрипція
akompaniamentакомпанементakompanement
akordакордakord
batutaдиригентська паличкаderyhentśka palyczka
cichoтихоtycho
dynamikaдинамікаdynamika
emisja głosuемісія голосуemisija holosu
gama solmizacyjnaсольмізаціяsol’mizacija
głośnoголосноholosno
improwizacjeімпровізаціїimprowizaciij
klucz basowyбасовий ключbasowyj kljucz
klucz wiolinowyскрипковий ключskrypkowyj kljucz
melodiaмелодіяmelodia
metrumметрmetr
nutaнотаnota
partyturaпартитураpartytura
pięcioliniaнотний станnotnyj stan
polifoniaполіфоніяpolifonija
refrenприспівpryspiw
rytmритмrytm
śpiewспівspiw
taktтактtakt
tempoтемпtemp
trójdźwiękтризвукtryzwuk
wielogłosбагатоголоссяbahatoholossia
zapis nutowyнотний записnotnyj zapys
zwrotkaстрофаstrofa