Matura / Матура

Podstawowe pojęcia/Основні поняття

PolskiУкраїнськаТранскрипція
analiza (wiersza)аналіз (вірша)analiz (wirsza)
argumentаргументarhument
arkusz egzaminacyjnyекзамінаційний аркушekzaminacijnyj arkusz
aulaактовий залaktowyj zał
autor utworu/dzieła malarskiegoавтор твору/картиниawtor tworu/kartyny
brudnopisчорновикczornowyk
butelka wodyпляшка водиpliaszka wody
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE)Центральна Екзаменаційна Комісіяcentralna ekzamenacijna komisija
certyfikat językowyмовний сертифікатmownyj sertyfikat
czas na wykonanie zadaniaчас на виконання завданняczas na wykonannia zawdannia
części egzaminu:
- słuchanie
- czytanie
- pisanie
- test
частини екзамену:
- слухання
- читання
- письмо
- тест
czastyny ekzamenu:
- sluchannia
- czytannia
- pyśmo
- test
długopis z czarnym wkładem/tuszemручка з чорною заправкою/чорним чорниломruczka z czornoju zaprawkoju/czornym czornylom
dokończ zdanieзакінчи реченняzakinczy reczennia
dokument tożsamości/ dowód osobistyпосвідчення особиposwidczennia osoby
dowód (matematyczny)доказ (математичний)dokaz (matamatycznyj)
dysleksjaдислексіяdyslekcija
egzamin wstępnyвступний екзаменwstupnyj ekzamen
egzamin maturalnyвипускний екзаменwypusknyj ekzamen
email/rozprawkaелектронний лист/есеelektronnyj łyst/ese
godzina rozpoczęciaчас початкуczas poczatku
hipotezaгіпотезаhipoteza
Ile czasu pozostało?Скільки залишилось часу?Skilky zalyszylos’ czasu?
karta odpowiedziаркуш відповідейarkusz widpowidej
karta wzorów matematycznych / tablice matematyczneаркуш математичних формул (рівнянь) / математичні таблиціarkusz matematycznyjch formul (riwniań) / matematyczni tablyci
kierunek w malarstwie/sztuceнапрямок у живописі/мистецтвіnapriamok u żywopysi/mystectwi
klasa maturalnaматуральний класmaturalnyj klas
klucz odpowiedziключ відповідіkliucz widpowidi
kodowanie odpowiedziкодування відповідіkoduwannia widpowidi
kwitnące kasztanyквітучі каштаниkwituczi kasztany
legitymacjaпосвідченняposwidczennia
lektury obowiązkoweобов'язкова літератураobowjazkowa literatura
limit słówобмеження слівobmeżennia sliw
marginesполеpole
matura:
- podstawowa
- rozszerzona
матура (“іспит зрілості”):
- основний (рівень)
- розшерений (рівень)
matura (“ispyt zrillosti”):
- osnownyj (riweń)
- rozszerenyj (piweń)
maturzysta/maturzystkaвипускник/випускницяwypusknyk/wypusknycia
miejsce na obliczenia/odpowiedźмісце для розрахунку/ відповідіmisce dlia rozrachunku/widrowidi
numer PESELномер PESELnomer pesel
oceń prawdziwość zdańоціни істинність реченьociny istynnist’ reczeń
określуточниutoczny
opiszопишиopyszy
orzeczenie o wydłużonym czasie pracyдовідка про подовжений робочий деньdowidka pro podowżenyj roboczyj deń
pióro z czarnym atramentemчорнильна ручка з чорним чорниломczornylna ruczka z czornym czornylom
podaj przykład/cechęнаведи приклад/ особливістьnawedy pryklad/osoblywist’
polecenieрекомендаціяrekomendacija
próg punktowyпрохідний балprochidnyj bal
przybory geometryczneгеометричні приладдяheometryczni pryladdia
punktacja (zadania)підрахунок балівpidrachunok baliw
pytania:
- otwarte
- zamknięte
- prawda/fałsz
питання:
- відкриті
- закриті
- правда/неправда
pytannia:
- widkryti
- zakryti
- prawda/neprawda
rozstrzygnijвирішиwyriszy
rozważ problemрозглянь проблемуrozhliań problemu
rycinaфігураfihura
rysunek pomocniczyдопоміжний малюнокdopomiżnyj maljunok
sala gimnastycznaспортивний залsportywnyj zał
sformułuj wniosekсформулюй висновокsformuljuj wysnowok
słownik:
- języka polskiego
- ortograficzny
- wyrazów obcych
- wyrazów bliskoznacznych
- poprawnej polszczyzny
словник:
- польської мови
- орфографічний
- іноземних слів
- синонімів
- правильної польської мови
slownyk:
- pols’koji mowy
- orfohraficznyj
- inozemnych sliw
- synonimiw
- prawylnoij pols’koji mowy
streszczenieскороченняskoroczennia
strój galowy/ strój oficjalnyурочисте вбрання/ офіційне вбранняuroczyste wborannia/ oficijne wbrannia
szkoła średniaсередня школаserednia szkola
świadectwo maturalne / dojrzałościатестат зрілостіatestat zrilosti
teksty:
- literackie
- kultury
тексти:
- літературний
- культурний
teksty:
- literaturnyj - kulturnyj
tematy maturalneтеми творів на матуріtemy tworiw na maturi
tezaтезаteza
uszeregujрозставrozstaw
uzasadnienieобґрунтуванняobgruntuwannia
uzupełnij tabelę/schematзаповнити таблицю/схемуzalownyty tablycje/schemu
wpisz do tabeliвпиши до таблиціwpyszy do tablyci
wybierz właściwą odpowiedźвибери правильну відповідьwybery prawylnu widpowid’
wykresграфік, діаграмаhrafik, diahrama
wyniki maturрезультати матуриrezultaty matury
wypracowanieтвірtwir
wzoryформули, рівнянняformuly, riwniannia
zadanie maturalneматуральні завданняmaturalni zawdannia
zaliczenieзалікzalik
zaplanuj (przebieg doświadczenia)заплануй (хід експерименту)zaplanuj (chid eksperymentu)
zaznacz:
- krzyżykiem (poprawna odpowiedź)
- kółkiem (błędna odpowiedź)
познач:
- хрестиком (правильна відповідь)
- колечком (неправильна відповідь)
poznacz:
- chresrykom (prawylna widpowid’)
- koleczkom (neprawylna widpowid’)
zostało (10 minut)залишилось (10 хвилин)zalyszylos’ (10 chwylyn)