Matematyka/Математика

Podstawowe pojęcia/Основні поняття

PolskiУкраїнськаТранскрипція
dodawanieдодаванняdodawannia
dowód matematycznyдоведенняdowedennia
działanie matematyczneматематична діяmatematyczna dija
dzielenieділенняdilennja
funkcjaфункціяfunkcija
mnożenieмноженняmnożennia
niewiadomaневідомаnewidoma
odejmowanieвідніманняwidminnia
вісьwiś
oś odciętych (oś x)вiсь абсцисwiś abstsys
oś rzędnych (oś y)вісь ординатwiś ordynat
równanieрівнянняriwniannia
stałaстала (константа)stala (konstanta)
układ równańсистема рівняньsystema riwniań
ułamekдрібdrib
współrzędneкоординатиkoordynaty
wykresграфікgrafik
wzórформулаformula
zmiennaзміннаzminna