Język polski / Польська мова

Znaki interpunkcyjne / Pозділові знаки

PolskiУкраїнськаТранскрипція
cudzysłówлапкиlapky
dwukropekдвокрапкаdwokrapka
kropkaкрапкаkrapka
myślnikтиреtyre
nawiasдужкиdużky
przecinekкомаkoma
średnikкрапка з комоюkrapka z komoju
wielokropekтри крапкиtry krapky
wykrzyknikзнак окликуznak oklyku
znak zapytaniaзнак питанняznak pytannia