Język polski / Польська мова

Gramatyka/Граматика

PolskiУкраїнськаТранскрипція
koniugacjaдієвідмінаdijewidmina
deklinacjaвідмінаwidmina
przypadkiсловоформаslowoforma
zdanie prosteречення простеreczennia proste
zdanie złożoneречення складнеreczennia skladane
liczba pojedynczaоднинаodnyna
liczba mnogaмножинаmnożyna
rodzaj żeńskiрід жіночийrid żinoczyj
rodzaj męskiрід чоловічийrid czolowiczyj
rodzaj nijakiрід середнійrid serednij
czas przyszłyчас майбутнійczas majbutnij
czas teraźniejszyчас теперішнійczas teperisznij
czas przeszłyчас минулийczas mynulyj
tryb oznajmującyспосіб дійснийsposib dijsnyj
tryb rozkazującyспосіб наказовийsposib nakazowyj
tryb przypuszczającyспосіб умовнийsposib umownyj
gramatykaграматикаhramatyka
ortografiaорфографіяorfohradija
kaligrafiaкаліграфіяkalihrafija
interpunkcjaпунктуаціяpunktuacija
fonetykaфонетикаfonetyka
fleksjaсловозмінаslowozmina
składniaсинтаксисsyntaksys
powiedzenieприказкаprykazka
przysłowieприслівяprysliwja
słowotwórstwoсловотвірslowotwir