Jak czytać polski? / Як читати польською

Літера в польському алфавітіЛітера в українському алфавітіВимова (з записом за допомогою української мови)
A, aA, aa
Ą, ąВідсутність літери в алфавітіВимова залежить від послідовної приголосної. Читаємо її як:
- [ом] → після приголосних
б, бь, п, пь, напр. dąb (укр. дуб) - вимова: домб,
- [он] → після приголосних d, t, d’, t’, dz, c, dzi, c’, напр. stąd (укр. звідти) - вимова: стонд,
- [oń] → після приголосних, np. dź, ć, ź, ś, напр. bądź (укр. будь) - вимова: боньць,
- [oŋ] → з н заднемовним, що звучить подібно до розширення й наголосу цієї букви, після приголосних g, k, напр., krąg (укр. коло) вимова: кронґ,
- [ą] → назально, як поєднання букв «о» та «ł» (щось між «л» і «в»), напр. змія (укр. змія) - вимова: вąж.
B, bБ, бб
C, cЦ, цц
D, dД, дд
E, eE, ee
Ę, ęВідсутність літери в алфавітіВимова залежить від послідовної приголосної.
- [em] → після приголосних, np. б, б’, п, п’, напр. tępy (укр. тупий) - вимова: темпи,
- [en] → після приголосних d, t, d’, t’, dz, c, dzi, c’, напр. ręce (укр. руки) - вимова: ренце,
- [eń] → після приголосних, напр. dź, ć, ź, ś, напр. cięcie (укр. різання) - вимова: ціеньціе,
- [eŋ] → з н заднемовним, що звучить подібно до розширення й наголосу цієї букви, після приголосних g, k, напр. ręka (укр. рука) - вимова: ренка,
- [ę] → назально, як поєднання букв «e» i «ł» (щось між «л» і «в»), напр. kęs (укр. кусати) - вимова кęс.
F,fФ, фф
G, gҐ, ґґ
H, h або Ch, ch

(У польській мові це така сама буква, хоча записується диграфом. Обидва записи мають значення лише для правопису і не впливають на вимову)
Х, хг