Historia/Історія

Podstawowe zagadnienia / Основні поняття

PolskiУкраїнськаТранскрипція
archeologiaархеологіяarcheolochija
architekturaархітектураarchitektura
bitwaбитваbytwa
brać udziałбрати участьbraty uczas’t’
celцільcil
charakterystykaхарактеристикacharakterystyka
dataдатаdata
dziedzictwoспадщинaspadszczyna
dziełoтвірtwir
epokaепохaepocha
funkcjaфункціяfunkcija
granicaкордон/границяkordon/hranycja
gróbмогилаmohyla
historia nowożytnaсучасна історіяsuczasna istorija
informacjaінформаціяinformacija
konfliktконфліктkonflikt
koniecкінецьkinec
krajкраїнakrajina
kulturaкультураkultura
legendaлегендаlehenda
mapaкартаkarta
miastoмістоmisto
naródнародnarod
obrazekкартинкakartynka
obszarобластьoblas’t’
odkrycieвідкриттяwidkryttja
ojczyznaбатьківщина/Вітчизнаbat’kiwszczyna/witczyzna
opinia/poglądдумкаdumka
opisописopys
oś czasuчасова шкалаczasowa szkala
p.n.e./n.e.до нашої ери/ нашої   ериdo naszoji ery/   naszoji ery
patriotyzmпатріотизмpatriotyzm
pochodzenieпоходженняpochodżennia
początekпочатокpoczatok
pokójмирmyr
porażkaпоразкаporazka
postać/osobaпостать/особаpostat’/osoba
postanowienieрішенняriszennia
problemпроблемаproblema
przebiegперебігperebih
przedstawicielпредставникpredstawnyk
przegraćпрогратиprohraty
przeszłośćминулеmynule
przyczynyпричиниpryczyny
regionрегіонrehion
rokрікrik
rolaрольrol’
rozwijać sięрозвиватисяrozwywatysja
skutkiнаслідкиnaslidky
starożytnośćантичністьantycznis’t’
stolicaстолицяstolycja
strzałkaстрілкаstriłka
stulecieстоліттяstolitja
symbolсимволsymwol
sytuacjaситуаціяsytuacija
średniowieczeсередньовіччяseredn’iowiczczja
światсвітswit
święto państwoweнаціональне святоnacionalne swjato
tekstтекстtekst
terminтермінtermin
tradycjaтрадиціяtradycija
wiekвікwik
wojnaвійнаwijna
współczesnośćсучасністьsuczasnis’t’
wydarzenieподіяpodija
wyglądвигляд/видwychljad/wyd
wygraćперемогти/вигратиperemohty/wyhraty
zabytekпам'яткаpamjatka
zagrożenieзагрозаzahroza
zasadaправилoprawylo
zasługi dla nauki, kultury i sztukiзаслуги для науки,   культури та мистецтваzasłuhy dlja nauki,   kul’tury ta mystectwa
zdjęcieфотографія/фотоfotohrafija/foto
znaczenieзначенняznaczennia
źródła historyczneісторичні джерелаistoryczni dżerela
życieжиттяżyttja