Fizyka/Фізика

Właściwości i budowa materii / Властивості i структура матерії

PolskiУкраїнськаТранскрипція
atomатомatom
cząsteczkaмолекула/частинкаmolekuła/czastynka
ładunek elektrycznyeлектричний зарядelektrycznyj zarjad
napięcieнапругаnapruga
natężenie prąduсила струмуsyla strumu
oddziaływanieвзаємодіяwzajemodija
powodowaćспричинятиspryczyniaty
siła ciężkościсилa тяжінняsylaa tiażinnia
wpłynąć naвпливати наwpływaty na
złożony zскладений зskładenyj z