Fizyka/Фізика

Kinematyka/Кінематика

PolskiУкраїнськаТранскрипція
analiza wykresuаналіз діаграмиanaliz diahramy
badanie ruchuдослідження рухуdoslidżennja ruchu
pędiмпульсimpuls
poruszać sięрухатисяruchatysja
przyspieszenieприскоренняpryskorennja
ruchрухruch
ruch jednostajnie przyspieszonypівноприскорений рухriwnopryskorenyj   ruch
ruch jednostajnyрівномірний рухriwnomirnyj ruch
ruch prostoliniowyпрямолінійний рухpriamolinijnyj ruch
ruch zmiennyзмінний рухzminnyj ruch
względność ruchuвідносність рухуwidnosnist’ ruchu