Fizyka/Фізика

Dynamika/Динаміка

PolskiУкраїнськаТранскрипція
bezwładnośćінерціяinercija
ciało fizyczneфізичне тілоfizyczne tilo
drugaдругаdruha
oddziaływać naвпливати наwplywaty na
opór ruchuопір рухуopir ruchu
pierwszaпершаpersza
swobodne spadanie ciałвільне падінняwil’ne padinnia
trzeciaтретяtretia
zasada dynamiki Newtonaзакон Ньютонаzakon niutona
zjawisko odrzutuявище реактивного   рухуjawyszcze   reaktywnoho ruchu