Biologia/Біологія

Podstawowe pojęcia / основні поняття

PolskiУкраїнськаТранскрипція
bezkręgowceбезхребетніbezchrebetni
błona komórkowaклітинна мембрана (оболонка)klitynna membrana (obolonka)
chloroplastyхлоропластиchloroplasty
chromosomyхромосомиchromosomy
cudzożywne   organizmy (heterotrofy)гетеротрофиheterotrofy
cytoplazma (cytozol)цитоплазмаcytoplazma
DNAДНКDNK
fotosyntezaфотосинтезfotosyntez
gadyрептиліїreptyliji
grzybyгрибиhryby
jądro komórkoweядроjadro
komórkaклітинаklityna
krewкровkrow
kręgowceхребетніchrebetni
mięczakiмолюскиmolusky
mikroskopмікроскопmikroskop
mitochondriumмітохондріяmitochondrija
narządорганorhan
nicienieнематоди (круглі черви)nematody (kruhli czerwy)
organellaорганелaorhanela
organizmорганізмorhanizm
parzydełkowceкнідаріїknidariji
pierścieniceкільчасті червиkilczasti czerwy
płazińceплоскі червиploski czerwy
płazyамфібії (земноводні)amfibiji (zemnowodni)
ptakiптахиptachy
roślinyрослиниroslyny
rybosomyрибосомиrybosomy
rybyрибиryby
ssakiссавціssawci
stawonogiчленистоногіczlenystonohi
strunowceхордовіchordowi
syntezaсинтезsyntez
ściana komórkowaклітинна стінкаklitynna stinka
tkankaтканинаtkanyna
układ narządówсистема органівsystema orhaniw
wakuola (trawienna/kurczliwa)вакуоля (травна/скоротлива)wakuolia (trawna/skorotlywa)
zwierzętaтвариниtwaryny