Biologia/Біологія

Organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe / Oрганізми oдноклітинні і багатоклітинні

PolskiУкраїнськаТранскрипція
amebaамебаameba
anabiozaанабіозanabioz
autotrofy - organizm samożywnyавтотрофиawtotrofy
bakteriaбактеріяbakteria
bakterie mlekoweмолочнокислі бактеріїmolocznokysli bakteriij
eukariontyеукаріотиeukarioty
еuglena zielonaевгена зеленаewhena zelena
fagocytozaфагоцитозfahocytoz
gąbkaгубкаhubka
glonyводоростіwodorosti
heterotrofyгетеротрофиheterotrofy
nabłonekепітелійepitelij
nibynóżkiнесправжні ніжкиnesprawżni niżky
okrzemkiдіатомові водоростіdiatomowi wodorosti
pantofelekінфузорія туфелькаinfuzorija tufel’ka
pasożytnictwoпаразитизмparazytyzm
prokariontyпрокаріотиprokarioty
siniceціанобактеріїcianobakteriij
symbiozaсимбіозsymbioz
tkanki
- nabłonkowa
- mięśniowa
- nerwowa
- łącznа
тканина
- епітеліальна
- нервова
- сполучна
tkanyna
- epitelial’na
- mjazowa
- nerwowa
- spoluczna
tkanki twórcze/merystemрепродуктивні клітини/меристемаreproduktywni klityny/merystema
toksynyтоксиниtoksyny
wićджгутикdżhutyk